KONŠTRUKCIE

Ground support:
SLICK
18m x 13m, výška 10m

Alur
10m x 7m, výška 6m

Eurotruss
6m x 4m, výška 3,5m

Kruhové konštrukcie
s priemerom 4m

Zdvíhacie motory:
Verlinde 1t,
ChainMaster 1t

Zdvíhacie zariadenia:
GENIE Superlift,
VMB, Manfroto

Strešné konštrukcie ku GSP